Деякі питання формування статутного капіталу господарського товариства

Чинне в Україні законодавство передбачає альтернативний порядок формування статутного капіталу господарського товариства, що регулюється ЗУ «Про господарські товариства», Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та іншими актами законодавства.

Можливо Вас зацікавлять наші статті: «Продаж корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю» та «Продаж корпоративних прав акціонерного товариства».

Так, відповідно до ч. 2 ст. 115 Цивільного кодексу України вкладом до статутного (складеного) капіталу господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом.

Частиною першою ст. 86 Господарського кодексу України передбачено, що вкладами учасників та засновників господарського товариства можуть бути будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, а також інші майнові права (включаючи майнові права на об’єкти інтелектуальної власності), кошти, в тому числі в іноземній валюті.

Отже, як випливає з вищенаведеного, внесок учасника у статутний капітал господарського товариства може виражатися не тільки в грошових коштах, а і в іншому вигляді. Учасники господарського товариства мають право внести свій вклад у статутний капітал у формі цінних паперів, рухомого та нерухомого майна, майнових прав, частки у статутному капіталі, тощо.

В зазначеній статті ми більш детально розповімо про майнові внески у статутний капітал господарського товариства та про порядок їх внесення.

Яким документом оформлюється передання майна?

Так, внесення майна до статутного капіталу товариства необхідно оформляти у вигляді акту приймання – передачі майна (майнових прав). Чинне законодавство не встановлює жодних вимог щодо форми такого документу та його змісту, однак при його складанні необхідно зазначити ПІБ учасників, які беруть участь у прийманні – передачі вкладу, вид майна, його індивідуальні та родові ознаки та вартість. Крім того, в зазначеному акті можливо вказати те, якими документами підтверджуються права засновників на майно, що передається у якості внеску в статутний капітал. Акт приймання – передачі підписується обома сторонами, тобто учасником і товариством.

Як визначити вартість майна, що вноситься у якості вкладу до статутного капіталу?

Вартість майна, що вноситься у вигляду вкладу до статутного капіталу господарського товариства визначається за допомогою акту оцінки або експертного висновку про оцінку майна відповідно до ст. 86 Господарського кодексу України та ст. 13 ЗУ «Про господарські товариства».

Так, згідно ч. 2 ст. 86 Господарського кодексу України вклад, оцінений у гривнях, становить частку учасника та засновника у статутному капіталі товариства. Порядок оцінки вкладів визначається в установчих документах господарського товариства, якщо інше не передбачено законом.

У ч. 2 ст. 13 ЗУ «Про господарські товариства» прямо зазначено, що грошова оцінка вкладу учасника господарського товариства здійснюється за згодою учасників товариства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці.

Отже, в установчих документах товариства має бути передбачений порядок оцінки внесків до статутного капіталу юридичної особи. У випадках, якщо один із засновників буде не згоден з проведеною оцінкою внеску, виникає необхідність у проведенні експертизи, висновки якої фіксуються у звіті про оцінку майна (акті оцінки).

При цьому зазначаємо, що учасники товариства не обмежені жодними вимогами та критеріями оцінювання майна, якщо оцінка відбувається без залучення експерта, що свідчить про можливість встановлення вартості майна на свій розсуд.

Чи існують якість обмеження щодо внесення майна до статутного капіталу господарського товариства?

Загальне обмеження для всіх господарських товариств щодо формування статутного капіталу встановлено у ч. 3 ст. 13 ЗУ «Про господарські товариства», де зазначено, що забороняється використовувати для формування статутного (складеного) капіталу господарського товариства бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу, векселі, майно державних (комунальних) підприємств, яке відповідно до закону (рішення органу місцевого самоврядування) не підлягає приватизації, та майно, що перебуває в оперативному управлінні бюджетних установ, якщо інше не передбачено законом.

Крім того, законодавством встановлено ряд спеціальних обмежень щодо формування статутного капіталу товариства, які визначаються іншими актами законодавства. Так, наприклад, не можуть виступати у якості вкладу до статутного капіталу майно боржника з дня винесення ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство, крім випадків, прямо передбачених законом (ч. 3 ст. 212 Господарського кодексу України). Право на оренду земельної ділянки державної або комунальної власності не може бути відчужено її орендарем іншим особам, внесено до статутного капіталу, передано у заставу, крім передбачених частиною другою цієї статті випадків (ст. 8-1 Закону України «Про оренду землі»).

Автор статті

Ігор Шемет

ЮРИСТ ВІДДІЛУ ПО РОБОТІ З ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ

DSC_1100_1 - миниt
Tweet

Напишіть відгук

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов'язкові поля позначені *

*