Характеристика договору довічного утримання

Досить часто за правовою допомогою звертаються люди похилого віку, які бажають укласти договір довічного утримання зі своїми родичами, або взагалі сторонніми людьми для того, щоб мати можливість задовольняти свої щоденні потреби у догляді та піклуванні. Безумовно основною метою таких договорів є захист прав та інтересів літніх людей, які не здатні самостійно забезпечувати себе всім необхідним. Однак, підписуючи такий договір сторони мають чітко усвідомлювати свої права та обов’язки, бути попередженими про наслідки вчинюваних ними дій для того, щоб юридична необізнаність не могла бути використана їм на шкоду. Так, з метою уникання зазначених ситуацій необхідно розібратися зі змістом та правовою природою договору довічного утримання.

Можливо Вас зацікавлять наші статті: «Як повернути грошові кошти за розпискою?»

Відповідно до ст. 744 Цивільного кодексу України  за договором довічного утримання (догляду) одна сторона (відчужувач) передає другій стороні (набувачеві) у власність житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме майно або рухоме майно, яке має значну цінність, взамін чого набувач зобов’язується забезпечувати відчужувача утриманням та (або) доглядом довічно.

З цього вбачається, що сторонами в договорі довічного утримання є відчужувач та набувач. В свою чергу відчужувачем може виступати будь – яка фізична особа незалежно від віку та стану свого здоров’я. Набувачем за цим договором може бути одна або кілька фізичних осіб, а також юридична особа. При цьому особа, яка виступає набувачем у цьому договорі має надавати відчужувачу матеріальне забезпечення, яке виявляється в утриманні та довічному догляді.

Форма договору довічного утримання

Відповідно до чинного законодавства договір довічного утримання укладається обов’язково в письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню. Якщо предметом даного договору є нерухоме майно, то такий договір підлягає обов’язковій державній реєстрації. При цьому недотримання вимог щодо форми договору тягне за собою визнання договору недійсним.

Обов’язки набувача за договором довічного утримання

В такому договорі обов’язково має бути прописаний весь обсяг матеріального забезпечення, а також його форми та способи. Зміст даного договору має містити: вид і кількість харчування із зазначенням режиму, калорійності та окремих елементів. Якщо в такому договорі визначено, що Відчужувач потребує медичного обслуговування, необхідно вказати, якого саме, які ліки необхідні для лікування, їх кількість чи приблизна вартість. Довічне утримання може надаватися у грошовій формі, при цьому черговість виплат грошових сум повинна бути зазначена в самому договорі. Крім цього, набувач за таким договором має забезпечити відчужувача житлом, чітко зазначивши в договорі яку кімнату буде надано віджучувачу, її розмір, місцезнаходження, опалення, освітлення, тощо.

Момент набуття права власності на житло за договором довічного утримання

Набувач отримує право власності на майно, що відчужується за договором довічного утримання з моменту його нотаріального посвідчення або державної реєстрації, однак вказане право є обмеженим, оскільки набувач не може до моменту смерті відчужувача його продати, подарувати чи обміняти, а також передати в заставу або власність іншим особам на підставі правочину. Слід зазначити, що з моменту набуття права власності на майно, до набувача переходить ризик випадкового знищення або пошкодження майна. При цьому випадкове знищення майна не звільняє набувача від обов’язків, покладених на нього договором.

Припинення договору довічного утримання

Цивільне законодавство передбачає випадки припинення договору довічного утримання. Так, даний договір може бути розірваний на підставі рішення суду, на вимогу відчужувача, або третьої особи у разі невиконання або неналежного виконання  набувачем своїх обов’язків. При цьому, у разі розірвання такого договору на цій підставі законодавством передбачається повернення віджучувачу майна. Набувач, в свою чергу, може припинити договір тільки в тому випадку, коли через незалежні від нього обставини його майнове становище змінилося настільки, що він не може надавати набувачеві передбачене договором матеріальне забезпечення.

Автор статті

Ігор Шемет

ЮРИСТ ВІДДІЛУ ПО РОБОТІ З ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ

DSC_1100_1 - миниt

Tweet

Напишіть відгук

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов'язкові поля позначені *

*