Квартира в оренду: нюанси оренди житла

«Здам в оренду квартиру» – таке оголошення дуже часто зустрічається в повсякденному житті і це не дивно. Дане джерело додаткового доходу є досить поширеним, здати в оренду квартиру дуже легко, але для цього власнику квартири необхідно знати всі нюанси здачі в оренду майна і подальшого оподаткування.

У більшості випадків орендодавець і орендар не укладають договір оренди і їх відносини регулюються за усною домовленістю. Така недбалість може понести за собою досить негативних наслідків як для держави (у вигляді несплачених податків на прибуток орендодавця), так і для орендодавця і орендаря (випадки шахрайства з житлом).

Загальні норми здачі квартири в оренду

Правові відносини між орендодавцем і орендарем регулюють Глави 58 «Найм (оренда)» та 59 «Найм (оренда) житла» Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ). Згідно ст. 811 ЦКУ, укладати договір оренди житла слід в письмовій формі.

Для договору оренди житла не встановлено обов’язкове нотаріальне посвідчення (ч. 4 ст. 209 ЦКУ), будь-яка угода на вимогу однієї із сторін може бути засвідчена нотаріально.

Як правильно оформити відносини між орендодавцем та орендарем:

 Ст. 810 ЦКУ встановлено, що за договором оренди житла одна сторона – власник житла (орендодавець) передає або зобов’язується передати другій стороні (орендареві) житло для проживання в ньому на певний строк за плату. Предметом даного договору будуть житлові приміщення, квартира / житловий будинок або його частина, а сторонами можуть виступати фізичні і / або юридичні особи.

У договорі оренди житла повинні бути вказані особи, які проживатимуть разом з орендарем і які набувають рівних з ним права і обов’язки по користуванню житлом (в ст. 916 ЦКУ). Орендар особисто несе відповідальність перед орендодавцем за порушення умов договору особами, які проживають разом з ним. Якщо орендарями житла є кілька осіб, їх зобов’язання за договором оренди житла є солідарними (спільна відповідальність групи осіб).

Що стосується термінів в договорі – вони повинні бути чітко прописані. У документі повинен бути зазначений термін дії договору; періодичність внесення плати за користування приміщенням; мінімальний термін, за який одна сторона повинна попередити іншу в разі бажання розірвати договір до його закінчення, і інші. Ст. 821 ЦКУ визначає, що якщо в договорі найму житла строк його дії не зазначений, то він вважається укладеним на 5 років.

Ціна договору визначається за домовленістю сторін і виражається в платі за користування житлом. За правилами, встановленими ЦК України, плата за користування житлом вноситься щомісячно, якщо інше не встановлено в договорі. Також бажано, щоб в договорі було вказано порядок зміни розміру плати і попередження про це іншої сторони.

У розділі договору «Відповідальність сторін» бажано вказати розмір штрафів, які сторони повинні сплатити в разі невиконання своїх обов’язків і терміни, в межах яких вони повинні усунути наслідки своїх дій, які порушили права іншої сторони.

Як же розірвати такий договір?

Щоб розірвати договір оренди житла, орендар, відповідно до ст. 825 ЦКУ, має право в будь-який час відмовитися від договору оренди, письмово попередивши про це орендодавця за 3 місяці. Договір оренди житлового приміщення може бути розірваний на вимогу орендодавця у разі необхідності використання житла для проживання самого орендодавця і членів його сім’ї. Орендодавець повинен попередити орендаря про розірвання договору не пізніше, ніж за 2 місяці. Договір оренди житла може бути розірваний за рішенням суду на вимогу орендодавця.

Наявність яких документів необхідно вимагати при укладенні договору оренди?

При укладанні договору оренди житла необхідні документи:

1) правовстановлюючий документ на житло, яке є об’єктом оренди (свідоцтво про право власності і т.п.),

2) документи, за якими можна визначити особу, з якою ви укладаєте договір (паспорт, а в разі його відсутності – пенсійне посвідчення, водійські права і т.д.).

3) Акт прийому-передачі майна, яке знаходиться в квартирі орендодавця. Він складається в 2 примірниках і в такий спосіб, допоможе убезпечити майно орендодавця, а також уникнути орендарю звинувачень у зникненні якого-небудь майна орендодавця.

Від орендаря, а також осіб, які будуть проживати разом з ним, необхідні лише документи, за якими можна визначити їх особу (паспорт, а в разі його відсутності – пенсійне посвідчення, водійські права і т.д.).

Як, коли і скільки податків платитимуть за здачу квартири в оренду?

Здача квартири в оренду без сплати податків є правопорушенням і загрожує штрафом у розмірі від 17 до 34 тисяч гривень (ст. 212 Кримінального кодексу України). Тому здавати квартиру офіційно з оплатою прибуткового податку за оренду або «нишком» – вирішує кожен самостійно.

Якщо Ви все ж таки вирішите здавати квартиру офіційно, оплата податку за здачу квартири в оренду повинна проводитися 4 рази на рік протягом 40 календарних днів після останнього дня звітного кварталу. Що стосується суми податку, з 1 січня 2016 року в Україні введена єдина ставка податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) в розмірі 18%.

Читайте також Податок на нерухомість.

Tweet

Напишіть відгук

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов'язкові поля позначені *

*