Можливість стягнення боргу померлої особи

У повсякденному житті трапляються випадки, коли особа маючи грошове зобов’язання перед банком або іншими юридичними та фізичними особами помирає, а її фінансові обов’язки ніким не виконуються.

Це пов’язано перш за все з поняттям правоздатності фізичної особи, яка являє собою здатність мати цивільні права та обов’язки. Правоздатність фізичної особи виникає з моменту народження та припиняється з моменту смерті, тому, звісно, померла особа нікому та нічим не зобов’язана.

Можливо Вас зацікавлять наші статті: «Головне про «поховання через суд» та ««Цивільний шлюб» і розділ майна – чи так все просто?».

Хто буде відповідати за зобов’язаннями померлої особи?

В Цивільному законодавстві України існує інститут спадкування, яке регулюється книгою шостою Цивільного кодексу України. Так, відповідно до ч. 1 ст. 1216 зазначеного кодексу спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

Треба звернути увагу на той факт, що отримуючи спадщину від померлої людини, спадкоємці отримують не лише права, а і обов’язки померлої людини, у тому числі і ті, що стосуються грошових зобов’язань. У такому разі після отримання спадщини відбувається заміна боржника у зобов’язанні і кредитор має право вимагати від спадкоємця виконання обов’язку померлої людини. Однак, слід звернути увагу на те, що таке зобов’язання хоча і має виконуватись в повному обсязі, але тільки в  межах спадкового майна. Це означає, що якщо вартість спадкового майна є нижчою ніж сума зобов’язань спадкодавця, стягнути зі спадкоємця всю суму заборгованість не вийде.

Як кредитору пред’явити вимогу до спадкоємців боржника?

Відповідно до ч. 1-4 ст. 1281 Цивільного кодексу України спадкоємці зобов’язані повідомити кредитора спадкодавця про відкриття спадщини, якщо їм відомо про його борги. Кредиторові спадкодавця належить протягом шести місяців від дня, коли він дізнався або міг дізнатися про відкриття спадщини, пред’явити свої вимоги до спадкоємців, які прийняли спадщину, незалежно від настання строку вимоги. Якщо кредитор спадкодавця не знав і не міг знати про відкриття спадщини, він має право пред’явити свої вимоги до спадкоємців, які прийняли спадщину, протягом одного року від настання строку вимоги. Кредитор спадкодавця, який не пред’явив вимоги до спадкоємців, що прийняли спадщину, у строки, встановлені частинами другою і третьою цієї статті, позбавляється права вимоги.

Що робити у разі відсутності спадкоємців?

У разі відсутності спадкоємців за заповітом і за законом, усунення їх від права на спадкування, неприйняття ними спадщини, а також відмови від її прийняття орган місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини, а якщо до складу спадщини входить нерухоме майно – за його місцезнаходженням, зобов’язаний подати до суду заяву про визнання спадщини відумерлою.

У разі якщо на об’єкті нерухомого майна на момент відкриття спадщини знаходиться рухоме майно, що входить до складу спадщини, таке рухоме майно переходить у власність територіальної громади, якій передано нерухоме майно.

Заява про визнання спадщини відумерлою може також бути подана кредитором спадкодавця, а якщо до складу спадщини входять земельні ділянки сільськогосподарського призначення – власниками або користувачами суміжних земельних ділянок. У такому разі суд залучає до розгляду справи органи місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини та/або за місцезнаходженням нерухомого майна, що входить до складу спадщини.

Особи, які мають право або зобов’язані подавати заяву про визнання спадщини відумерлою, мають право на одержання інформації з Спадкового реєстру про заведену спадкову справу та видане свідоцтво про право на спадщину.

Заява про визнання спадщини відумерлою подається після спливу одного року з часу відкриття спадщини.

Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини, а нерухоме майно – за його місцезнаходженням.

Територіальна громада, яка стала власником відумерлого майна, зобов’язана задовольнити вимоги кредиторів спадкодавця, що заявлені відповідно до статті 1231 цього Кодексу. Якщо власниками відумерлого майна стали декілька територіальних громад, вимоги кредиторів спадкодавця задовольняються територіальними громадами пропорційно до вартості відумерлого майна, набутого у власність кожною з них.

Tweet

Напишіть відгук

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов'язкові поля позначені *

*