Особливості проживання у цивільному шлюбі

В Українському суспільстві все частіше молоді люди розпочинають спільне життя без реєстрації шлюбу, при цьому маючи, фактично, повноцінні шлюбні стосунки, під час яких вони придбають нерухомість, автомобілі, різноманітні предмети побуту та народжують дітей зовсім не переймаючись про штамп в паспорті. В народі такі відносини мають назву «Цивільний шлюб», який набрав популярності у зв’язку із прийняттям у 2004 році Сімейного кодексу України.

Можливо Вас зацікавлять наші статті: «РОЗДІЛ МАЙНА НАБУТОГО В ПЕРІОД ШЛЮБУ» та «ПРИЗНАНИЕ ОТЦОВСТВА В СУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ»

Слід зазначити, що у вітчизняному законодавстві поняття «Цивільний шлюб» відсутнє, натомість на законодавчому рівні та в судовій практиці існує термін – «Фактичні шлюбні відносини», тобто спосіб життя між чоловіком і жінкою без офіційної реєстрації шлюбу.

Чи є відмінність між Цивільним шлюбом та звичайними шлюбними відносинами?

Відповідно до ч. 1-2 ст. 21 Сімейного кодексу України шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану. Проживання однією сім’єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення у них прав та обов’язків подружжя.

З цього положення вбачається, що стосунки між чоловіком та жінкою, зареєстровані в органах РАЦС є більш захищеними, оскільки офіційно визнаються державою з моменту реєстрації шлюбу.

Проте, відповідно до положень ст. 74 Сімейного кодексу України якщо жінка та чоловік проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, майно, набуте ними за час спільного проживання, належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено письмовим договором між ними. На майно, що є об’єктом права спільної сумісної власності жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі, поширюються положення глави 8 цього Кодексу.

Отже, в зазначеній нормі сімейного законодавства передбачено, що майнові відносини між особами у цивільному шлюбі є фактично прирівняними до майнових відносин, які виникають у зареєстрованому шлюбі, що свідчить про захищеність прав осіб, які обрали такий спосіб сімейного життя. Однак зазначимо, що відсутність чіткої системи правового регулювання цивільного шлюбу може створювати безліч проблем, які пов’язані з неоднозначністю підходу суддів при вирішенні питань, які виникають після припинення фактичних шлюбних відносин.

Яким чином здійснюється поділ майна в рамках фактичних шлюбних відносин?

Як уже було зазначено вище, майно, набуте особами, які перебувають у фактичних шлюбних відносинах за час спільного проживання, належить їм на праві спільної сумісної власності, якщо інше не встановлено письмовим договором між ними.

У випадках, коли порушується питання з приводу поділу майна, що було набуте чоловіком та жінкою під час спільного сумісного проживання однією сім’єю без реєстрації шлюбу, вони можуть розділити його добровільно через укладання нотаріально посвідченого договору і визначити частку майна, яке належить кожному з них. Якщо згоди на поділ майна в добровільному порядку не було досягнуто, кожен з подружжя може звернутися з цього приводу до суду.

Відповідно до правового висновку Верховного суду України у справі № 6-66цс13 майно, набуте під час спільного проживання особами, які не перебувають у зареєстрованому шлюбі між собою, є об’єктом їхньої спільної сумісної власності, якщо: майно придбане внаслідок спільної праці таких осіб, як сім’ї (при цьому спільною працею осіб слід вважати їхні спільні або індивідуальні трудові зусилля, унаслідок яких вони одержали спільні або особисті доходи, об’єднані в майбутньому для набуття спільного майна, ведення ними спільного господарства, побуту та бюджету), якщо інше не встановлено письмовою угодою між ними.

Таким чином, для того, щоб визнати право спільної власності на майно, яке набуто чоловіком та жінкою у цивільному шлюбі, необхідно надати суду докази, що таке майно набуте в результаті спільної праці цих осіб.

Що необхідно для звернення до суду з приводу поділу майна?

Для того, щоб визнати право власності на частку в спільному майні, придбаному під час проживання чоловіка та жінки у цивільному шлюбі необхідно перш за все звернутися до суду з заявою про встановлення факту спільного проживання однією сім’єю та визнання права власності на частку в спільному майні. При цьому вагомими доказами для встановлення факту проживання однією сім’єю будуть покази свідків, фотокартки, відеозаписи, з яких вбачається спільне проживання, ведення побуту, проводження дозвілля та відпочинку, тощо. Крім того, якщо у осіб, які проживають без реєстрації шлюбу, є спільні діти, вагомим доказам по такій справі буде вважатися свідоцтво про народження цієї дитини. Доводячи, що майно було набуте в результаті спільної праці чоловіка та жінки необхідно пред’явити квитанції або чеки, що підтверджують факт придбання майна, а також факт платоспроможності того з подружжя, який намагається довести вищезазначений факт.

Таким чином, цивільне законодавство України закріплює правовий статус, а також права і обов’язки осіб, які разом проживають однією сім’єю без реєстрації шлюбу. Однак, відсутність чіткого механізму вирішення спорів, які виникають у зв’язку з поділом майна такого подружжя, створює досить суперечливу судову практику з цих питань та додаткові проблеми з приводу поділу майна. Оскільки держава, станом на сьогоднішній день, залишається на боці зареєстрованого шлюбу, необхідно визнати, що традиційний інститут створення сім’ї є більш захищеним та надає подружжю повний перелік прав та обов’язків, передбачений Сімейним кодексом України.

Tweet

Напишіть відгук

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов'язкові поля позначені *

*