Продаж корпоративних прав акціонерного товариства

В минулих статтях ми розглядали механізм реалізації корпоративних прав юридичної особи і зупинилися на особливостях продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю. Метою даної статті є визначення особливостей продажу корпоративних прав акціонерного товариства.

Можливо Вас зацікавлять наші статті:

Продаж корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю

Запровадження інституту конституційного оскарження в Україні

Чинне законодавство України надає окреме визначення корпоративних прав для акціонерних товариств, яке міститься у п. 8 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про акціонерні товариства». Так, відповідно до змісту вищезазначеної статті  корпоративні права – сукупність майнових і немайнових прав акціонера – власника акцій товариства, які випливають з права власності на акції, що включають право на участь в управлінні акціонерним товариством, отримання дивідендів та активів акціонерного товариства у разі його ліквідації відповідно до закону, а також інші права та правомочності, передбачені законом чи статутними документами.

Носіями корпоративних прав в акціонерному товаристві є акціонери, що відрізняє його від товариства з обмеженою відповідальністю, в якому носіями корпоративних прав виступають учасники цих товариств.

Відповідно до ч. 1,2 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери публічного акціонерного товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів товариства. Статутом приватного акціонерного товариства може бути передбачено переважне право його акціонерів на придбання акцій цього товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі.

Отже, законодавство розрізняє порядок реалізації акцій публічного і приватного акціонерного товариства. Так, якщо особа володіє акціями публічного акціонерного товариства, вона має право їх продати, подарувати чи передати без згоди інших акціонерів будь-кому. Якщо громадянин володіє акціями приватного акціонерного товариства то перш за все він зобов’язаний оповістити про свій намір інших членів товариства.

Акціонер приватного акціонерного товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов’язаний письмово повідомити про це решту акціонерів товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів товариства здійснюється через товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, товариство зобов’язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам товариства. Якщо інше не передбачено статутом товариства, повідомлення акціонерів товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції (ч. 4 ст. 7 Закону України «Про акціонерні товариства»).

Слід зазначити, що акціонери приватного акціонерного товариства мають переважне право на придбання акцій, які продаються, на тих самих умовах, які пропонуються третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Таке переважне право діє протягом двох місяців з дня, коли товариство отримало повідомлення акціонера про намір продати акції, якщо інший строк не передбачений статутом товариства. (Такий строк не може бути менше 20 днів з дня отримання товариством відповідного повідомлення).

Якщо від усіх акціонерів товариства протягом зазначеного строку надійде письмова заява про використання або відмову від використання переважного права на купівлю акцій, строк такого переважного права зупиняється.

У випадку, якщо акціонери приватного акціонерного товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого цим Законом або статутом акціонерного товариства, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам товариства.

У разі порушення зазначеного у цій статті переважного права на придбання акцій будь-який акціонер товариства має право протягом трьох місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати в судовому порядку переведення на нього прав та обов’язків покупця акцій.

Відповідно до ч. 1 ст. 66 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерне товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у статуті товариства та/або рішенні загальних зборів.

Правочини щодо переходу права власності на акції до товариства, вчинені протягом терміну, зазначеного в рішенні загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними.

Товариство зобов’язане протягом року з моменту викупу:

1) продати викуплені товариством акції або

2) анулювати акції відповідно до рішення загальних зборів, яким було передбачено викуп товариством власних акцій.

Ціна продажу викуплених товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до ст. 8 Закону України «Про акціонерні товариства». Правочини щодо переходу права власності на викуплені товариством акції, вчинені з порушенням зазначених вимог, є нікчемними.

Юридична компанія «Правовий центр – Гарант» надає послуги із супроводу продажу корпоративних прав та зміни засновників (Консультування, підготовка документів, подання документів реєстратору, тощо). Для отримання консультації звертайтеся за телефонами: (096) 996-89-58.

Tweet

Напишіть відгук

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов'язкові поля позначені *

*