Способи отримання необхідної інформації

«Чому я отримую не такий розмір пенсії, який мені передбачений?», «На яких підставах мені нарахували заборгованість за споживання газу?», – Багато громадян все частіше задаються схожими запитаннями. Зокрема, для отримання відповіді на своє питання, вони просто телефонують в те чи інше підприємство або приходять особисто. В результаті, частіше отримують неправдиву відповідь або зовсім необґрунтовану відмову на надання даної інформації. А все тому, що багатьом громадянам невідома процедура, яка передбачає письмове звернення за необхідною інформацією, крім випадків інформації з обмеженим доступом.

Виходячи з юридичної практики, письмові відповіді можуть служити підставою для подання в суд або бути суттєвим доказом порушення Ваших прав.

Існує три основних способи отримання необхідної інформації від органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств і т.д .:

  • Перший спосіб:

Згідно Закону України «Про звернення громадян», громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, до посадових осіб відповідно до їх функціональних обов’язків із зауваженнями , скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення.

Заява – звернення громадян із проханням про сприяння реалізації закріплених Конституцією та чинним законодавством їх прав та інтересів або повідомлення про порушення чинного законодавства чи недоліки в діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, народних депутатів України, депутатів місцевих рад, посадових осіб, а також висловлення думки щодо поліпшення їх діяльності.

Така заява подається в довільній формі. У заяві обов’язково має бути зазначено П.І.Б., поштова адреса, контактний номер, загальний опис інформації, підпис і дата.

В 30-ти денний термін Вам зобов’язані надати належну інформацію, яка допускається для розголошення, згідно цього Закону. Якщо в 30-ти денний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка звернення особі. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів.

  • Другий спосіб:

Закон України «Про доступ до публічної інформації», зобов’язує надати громадянам України необхідну інформацію за запитом, крім інформації з обмеженим доступом. Також запит може бути поданий як в письмовому, усному, так і в електронному вигляді (на електронну адресу органу державної влади, місцевого самоврядування тощо).

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Запитувач має право звернутися із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Але, як показує практика, найкраще звертатися з письмовим запитом. Такий запит подається в довільній формі. У запиті обов’язково має бути зазначено П.І.Б., поштова адреса, контактний номер, загальний опис інформації, підпис і дата. Термін надання інформації до 20 днів.

  • Третій спосіб:

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», передбачає обов’язковість надання адвокату необхідної інформації та копій документів. Для цього, необхідно звернутися в юридичну компанію, до адвоката, щоб Вам надали дану послугу.

Адвокатський запит – письмове звернення адвоката до органу державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту.

На адвокатський запит зобов’язані надати інформацію (крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких міститься інформація з обмеженим доступом) не пізніше 5-ти робочих днів. У разі якщо адвокатський запит стосується надання значного обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду адвокатського запиту може бути продовжено до 20-ти робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що адвокату письмово повідомляється не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання адвокатського запиту.

Особливою вимогою для письмових звернень про отримання необхідної інформації – це обов’язково реєстрація заяв, запитів. Тобто, якщо Ви подали своє звернення особисто, у Вас з’являється вхідний номер цього звернення, за яким потім можна отримати інформацію про результати його розгляду. Якщо відправили поштою, то опис вкладення та квитанцію про сплату зберігаєте. Це буде доказом Вашого звернення.

Tweet

Напишіть відгук

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов'язкові поля позначені *

*