Стипендії за рейтингами

З 1 січня 2017 року набула чинності нова редакція Порядку призначення і виплати стипендій (постанова Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1050, далі – Порядок).

За цим Порядком, академічні стипендії будуть сплачуватися за результатами формування рейтингу студентів.

Зазначимо, що існують два види стипендій:

  • академічні (ті, які встановлюються за результатами навчання);
  • соціальні (назначаються окремим категоріям громадян. Наприклад, стипендії дітям – сиротам, інвалідам і т.д.).

Детальніше, з видами стипендій Ви можете ознайомитися у інфографіці, яка розміщена після статті.

Правила призначення академічних стипендій у відповідному навчальному закладі розробляються відповідно до цього Порядку та затверджуються його вченою (педагогічною) радою.

Вищі навчальні заклади у межах коштів, передбачених для виплати стипендій, призначають академічні стипендії студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів згідно з рейтингом успішності (далі — рейтинг), до якого включаються всі студенти, курсанти невійськового вищого навчального закладу, які навчаються на певному факультеті (відділенні) за денною формою навчання за відповідними курсом та спеціальністю (напрямом підготовки).

Такий рейтинг оприлюднюється на офіційному веб-сайті навчального закладу не пізніше ніж через три робочих дні після прийняття відповідного рішення стипендіальною комісією.

Рейтинг, відповідно до якого студентам, курсантам невійськових вищих навчальних закладів призначаються академічні стипендії протягом першого року навчання до першого семестрового контролю, формується на підставі конкурсного бала, отриманого ними під час вступу до навчального закладу. Надалі такий рейтинг формується за результатами сесії за кожним факультетом (відділенням), курсом і за кожною спеціальністю (напрямом підготовки) на підставі успішності з кожного навчального предмета (дисципліни) з урахуванням участі у науковій, науково-технічній діяльності (творчій активності для мистецьких спеціальностей), громадському житті та спортивній діяльності. При цьому складова успішності повинна становити не менше 90 відсотків рейтингового бала.

На офіційному веб – порталі Міністерства освіти і науки України розміщений для обговорення проект Примірного порядку формування рейтингу успішності студентів. У цому проекті наявна і формула визначення рейтингу. Детальніше Ви можете ознайомитися з таким проектом за посиланням.

У зазначеному Порядку є перелік осіб, які взагалі не включаються до рейтингу, а, тому і позбавляються права на отримання стипендії:

  • протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) набрали меншу кількість балів, ніж визначена у навчальному закладі межа незадовільного навчання;
  • мають навчальне навантаження у кредитах на поточний навчальний рік у обсязі, меншому ніж норматив, встановлений навчальним планом для відповідного факультету, курсу та спеціальності (напряму підготовки);
  • станом на перше число місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, мають академічну заборгованість;
  • під час семестрового контролю здійснювали повторне складення контрольних заходів з метою покращення отриманих раніше оцінок;
  • до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним планом, не склали семестровий контроль з будь-якого навчального предмета (дисципліни).Цікаво, що для призначення житлової субсидії у разі отримання стипендії студентом, враховується фактична сума такого доходу. А у разі неотримання стипендії та відсутності іншого доходу, при призначення субсидії враховується один прожитковий мінімум на такого студента (у розмірі 1600 грн. як для працездатної особи).Наприкінці зазначимо, що з 1 січня 2017 року для охочих отримувати стипендію необхідно буде досить постаратися для свого навчального рейтингу. Будемо сподіватися що «пані корупція» не вирішить питання рейтингу таких студентів.
39 Стипендии
Tweet

Напишіть відгук

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов'язкові поля позначені *

*