Розміри штрафів за порушення законодавства про працю

У зв’язку з несприятливою економічною ситуацією в Українській державі та значними сумами податків для всіх суб’єктів господарювання, багато підприємств, установ та організацій використовують так звану «нелегальну працю» з метою зменшення обсягу матеріальних затрат. Не дивлячись на зміни до трудового законодавства, які посилили відповідальність роботодавців за порушення останніми відповідних норм КЗпП, нелегальні працівники існують практично на кожному підприємстві. Можливо Вас зацікавлять наші статті: «Притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності» (https://garantcenter.com.ua/prityagnennya-pratsivnikiv-do-distsiplinarnoyi-vidpovidalnosti/?lang=ua) та «Деякі питання формування статутного капіталу господарського...

Притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності

За приписами ст.139 КЗпП України працівники зобов’язані працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним органу, додержувати трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна власника, з яким укладено трудовий договір. Зі змісту зазначеної норми вбачається, що законодавство закликає працівників належним чином виконувати обов’язки, покладені трудовим договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку тієї чи іншої організації. При цьому за порушення таких обов’язків законодавство встановлює можливість...

Як правильно звільнитися з роботи?

Багато людей рано чи пізно вимушені змінювати місце роботи та звільнятися з організації, де працюють не один рік. І мабуть кожен з нас розуміє, що перед тим, як залишити колектив та піти у «вільне плавання» необхідно скласти заяву та відпрацювати два тижні, що визначено у ст. 38 КЗпП України. Можливо Вас зацікавлять наші статті: «Робота за цивільно – правовим договором» та «Мораторій на проведення перевірок – на кого не поширюється заборона». Але що робити працівнику,...

Чи можна двічі притягнути до відповідальності за порушення законодавства про працю?

Як відомо, з початку 2017 р. законодавцем було суттєво підвищено розмір штрафів за порушення трудового законодавства, які встановлюються не у неоподаткованих мінімумах доходів громадян, за аналогом КУпАП або КК України, а у мінімальних заробітних платах (Згідно ЗУ «Про державний бюджет на 2017 р. мінімальна заробітна плата становить 3 200,00 грн.). Можливо Вас зацікавлять наші статті: «Перевіряємо контрагента на «юридичну чистоту» та «Як діяти працівнику у разі невиплати заробітної плати?». При цьому відомо, що за деякі порушення законодавства...

Як діяти працівнику у разі невиплати заробітної плати?

В соответствии со ст. 43 Конституции Украины право на своевременное получение вознаграждения за труд защищается законом. Работник имеет право на оплату своего труда в соответствии с актами законодательства и коллективного договора на основании заключенного трудового договора (ст. 21 Закона Украины «Об оплате труда»). В украинском государстве гарантии оплаты труда предусмотрены на законодательном и конституционном уровне, а в случае возникновения трудовых споров суды достаточно часто принимают решения в пользу работников. Однако, несмотря на это, достаточно часто...

Проект Трудового кодекса Украины: на что рассчитывать украинцам?

Процесс реформации национального законодательства не останавливается ни на секунду. И все бы ничего, если бы за всеми изменениями следовали реальные улучшения. Но, как это бывает чаще всего (а в нашем случае, это всегда), каждое изменение закона – это краеугольный камень, вокруг которого не утихают споры, предложения внести поправки, угрозы несоответствием Конституции и все в таком духе. Но, оставим политические распри политикам и обратим внимание на то, каким, вероятнее всего, будет новый Трудовой Кодекс Украины. Проект...

Звільнення працівника за станом здоров’я

Серед численних підстав для звільнення працівника у Кодексі законів про працю України (далі - КЗпП) зазначена така, як звільнення за станом здоров’я. Така підстава звільнення цікава своєю процедурою. Адже, детальна процедура звільнення не регламентована трудовим законодавством. Вам може бути цікава стаття «Звільнення за власним бажанням без відпрацювання» та «Звільнення за угодою сторін» . Звільнення за станом здоров’я може відбуватися як за ініціативою працівника (ст. 38 КЗпП), так і за ініціативою роботодавця (п. 2 ч. 1...