Заміна сторони у виконавчому провадженні

У пункті 9 статті 129 Конституції України до основних засад судочинства віднесено обов'язковість рішень суду. Виконання судових рішень є складовою права на справедливий суд та однією з процесуальних гарантій доступу до суду та ефективного захисту сторони у справі, що передбачено статтями 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. На практиці в Українській державі трапляється чимало випадків, коли через ліквідацію юридичної особи – боржника стає неможливим виконання того чи іншого судового рішення і державний...

Процедура «Альтернативної» або «Експрес» ліквідації

Протягом останніх років в Україні постійно зростає кількість компаній, які у зв’язку зі скрутним матеріальним становищем, заборгованістю перед кредиторами, бюджетом та найманими працівниками припиняють свою діяльність. Однак не є таємницею той факт, що процедура ліквідації будь – якого підприємства досить складна та затратна, що зумовлює необхідність проведення так званої «альтернативної» або «експрес ліквідації» юридичної особи, яка надає можливість позбутися компанії, яка фактично не працює лише за одну добу. Суть такої ліквідації підприємства зводиться до того,...