Як діяти працівнику у разі невиплати заробітної плати?

Відповідно до ст. 43 Конституції України право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом. Працівник має право на оплату своєї праці відповідно до актів законодавства і колективного договору на підставі укладеного трудового договору (ст. 21 Закону України «Про оплату праці»). В українській державі гарантії оплати праці передбачені на законодавчому та конституційному рівні, а в разі виникнення трудових суперечок суди досить часто приймають рішення на користь працівників. Однак, незважаючи на це, досить часто роботодавці нехтують...

Притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності

За приписами ст.139 КЗпП України працівники зобов’язані працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати розпорядження власника або уповноваженого ним органу, додержувати трудової і технологічної дисципліни, вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна власника, з яким укладено трудовий договір. Зі змісту зазначеної норми вбачається, що законодавство закликає працівників належним чином виконувати обов’язки, покладені трудовим договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку тієї чи іншої організації. При цьому за порушення таких обов’язків законодавство встановлює можливість...

Доступність безоплатної правової допомоги

Законом України «Про безоплатну правову допомогу» (далі - Закон) передбачена можливість отримання громадянами безоплатної правової допомоги наступних видів: первинна правова допомога; вторинна правова допомога. Вам може бути цікава стаття «Зміна розміру судового збору з 1 січня 2017 року». Первинна правова допомога – надання консультацій, складання заяв та інших не процесуальних документів. Таку допомогу можуть отримати всі без винятку особи, які знаходяться під юрисдикцією України. Вторинна правова допомога – складення процесуальних документів, захист та представництво інтересів...

Робота за цивільно – правовим договором

Законом України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» передбачено, що з 1 січня 2017 року мінімальна заробітна плата в Україні становить 3200 грн. У зв’язку з такими нововведеннями, деякі роботодавці вимушені скористатися крайніми заходами економії  власних коштів, а саме - звільняти працівників. Звичайно, ні для кого не секрет, що більшість таких працівників буде працювати не офіційно. Досить часто, роботодавці (або і самі працівники) пропонують укласти цивільно – правовий договір (далі - ЦПД), яким офіційно...