Запровадження інституту корпоративного договору в діяльності господарських товариств

06.02.2018 р. Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» № 2275-VIII (Далі – Закон), яким було запроваджено інститут корпоративного договору в діяльності господарських товариств. Можливо Вас зацікавить стаття: «Деякі питання змін у діяльності господарських товариств». Так, згідно ч. 1 ст. 7 Закону договір, за яким учасники товариства зобов’язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації (далі - корпоративний договір), є безвідплатним і вчиняється в...

Деякі питання змін у діяльності господарських товариств

06.02.2018 р. було прийнято Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (Далі – Закон), який набирає чинності з 17.06.2018 р. У зв’язку із набуттям чинності цього законодавчого акту частково втрачає юридичну силу добре відомий всім Закон України «Про господарські товариства», яким довгий час регулювалася діяльність господарських товариств. Можливо Вас зацікавлять наші статті: «Притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності» та «Гарантійні строки». З цього виникає логічне питання, що означає прийняття нового закону для суб’єктів господарювання?...