Продаж корпоративних прав акціонерного товариства

В минулих статтях ми розглядали механізм реалізації корпоративних прав юридичної особи і зупинилися на особливостях продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю. Метою даної статті є визначення особливостей продажу корпоративних прав акціонерного товариства. Можливо Вас зацікавлять наші статті: Продаж корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю Запровадження інституту конституційного оскарження в Україні Чинне законодавство України надає окреме визначення корпоративних прав для акціонерних товариств, яке міститься у п. 8 ч. 1 ст. 2 Закону України...

Продаж корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю

Не є таємницею той факт, що найзручнішим способом позбавлення проблемної компанії в Україні є «Зміна засновників», яку можливо здійснити через продаж або дарування частки у статутному капіталі компанії чи внаслідок виходу зі складу учасників. В зазначеній статті ми розглянемо особливості реалізації корпоративних прав у ТОВ та правову природу такого правочину. Можливо Вас зацікавлять наші статті: «Виправлення помилки в правовстановлюючих документах» та «Податкова перевірка: причини для відмови». Так, відповідно до ч. 1 ст. 167 Господарського кодексу України...