Запровадження інституту корпоративного договору в діяльності господарських товариств

06.02.2018 р. Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» № 2275-VIII (Далі – Закон), яким було запроваджено інститут корпоративного договору в діяльності господарських товариств.

Можливо Вас зацікавить стаття: «Деякі питання змін у діяльності господарських товариств».

Так, згідно ч. 1 ст. 7 Закону договір, за яким учасники товариства зобов’язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації (далі – корпоративний договір), є безвідплатним і вчиняється в письмовій формі. Корпоративний договір, який не відповідає цим вимогам, є нікчемним.

Іншими словами корпоративний договір є угодою, за якою учасники господарського товариства домовляються взаємодіяти між собою у певний спосіб.

З цього виникає логічне питання, навіщо потрібен корпоративний договір, якщо права та обов’язки учасників товариств, як правило, регламентуються статутом?

Відповідно до ч. 5 ст. 7 Закону зміст корпоративного договору не підлягає розкриттю і є конфіденційним, якщо інше не встановлено законом або договором. Корпоративний договір, стороною якого є держава, територіальна громада, державне або комунальне підприємство чи юридична особа, у статутному капіталі якої 25 і більше відсотків прямо або опосередковано належить державі або територіальній громаді, оприлюднюється протягом 10 днів з моменту його укладення шляхом розміщення на сайті відповідного органу державної влади, органу місцевого самоврядування.

Отже, якщо статут за своєю суттю є публічним документом, зміст якого не становить таємниці, то корпоративний договір – це конфіденційний документ, зміст якого відомий тільки вичерпному переліку осіб.

В той же час конфіденційність положень корпоративного договору не є абсолютною. Окрім запитів компетентних органів, є і застереження у самому Законі. Так, корпоративний договір стороною якого є держава, територіальна громада або відповідна юридична особа, у статутному капіталі якої 25 і більше відсотків належить державі чи територіальній громаді, оприлюднюється протягом 10 днів з моменту його укладення шляхом розміщення на сайті.

Корпоративний договір може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких учасник має право або зобов’язаний купити або продати частку у статутному капіталі (її частину), а також визначати випадки, коли таке право або обов’язок виникає.Корпоративний договір, яким встановлюється обов’язок учасників забезпечити голосування згідно з вказівками органів управління товариства, є нікчемним (ч.3-4 ст. 7 Закону).

Договір, укладений стороною корпоративного договору на порушення такого корпоративного договору, є нікчемним, якщо інша сторона за договором знала або мала знати про таке порушення (ч. 6 ст. 7 Закону).

Таким чином, корпоративний договір в діяльності господарських товариств може стати корисним інструментом врегулювання відносин між учасниками, саме тому можливо, що він знадобиться бізнесу для здійснення діяльності вже найближчим часом.

Tweet

Напишіть відгук

Ваша електронна адреса не буде опублікована. Обов'язкові поля позначені *

*